eBook PDF / e-Pub Namas prie jūros

Namas prie jūros (Rating: 3.29 - 4879 votes)

Reading books Namas prie jros PDF Online Namas prie jūros with other formats. Download and Read Online books Namas prie jūros Online Gina Holland, Ebooks search download books in easy way to download Namas prie jūros books for multiple devices. Santa Montefiore, Renata Valotkienė full text books
Title:Namas prie jūros
Format Type:Ebook
Author:Santa Montefiore, Renata Valotkienė
Publisher:Alma littera
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:440
Category:historical-fiction, romance, contemporary

Namas prie jūros by Santa Montefiore, Renata Valotkienė

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Namas prie jūros p ieji Italija Toskanoje gyvenanti i skurd ios eimos kilusi mergai iuk Floriana nuo vaikyst s m gdavo slap ia ap i rin ti prie j ros st ksan i nuostabaus gro io vil ir svajodavo kad kada nors i tr ks i savo pasaul lio ir apsigyvens ionai Vien dien prie vart j u klumpa daug vyresnis vilos savinink s nus Dant Jaunuolis pakvie ia Florian u eiti ir nuo tos akimirkos mergait neabejoja jiedviem lemta b ti kartu p p Ta iau t vas Dantei numat s visai kitok likim p p ieji Devonas Nuostabus vie butukas Anglijos paj ryje i gyvena ne pa ius geriausius laikus ir jo eiminink Marina bandydama gelb ti pad t sumano pasamdyti dailinink kuris vis vasar gyvent vie butyje ir mokyt sve ius tapyti skelbim atsiliepia charizmati kas dailininkas i Argentinos Rafaelis Santoras vis aukiamas Rafa Jis netrunka su av ti jaunus ir senus bet ypa pakeri Marinos podukr Klementin Tik viena b da mergina ima tarti kad Rafa ka k slepia p p Netrukus paai k ja jog tai ka in kaip susij su Italija ir kad paslap i nuo eimos turi pati Marina p p Ar netik tai pasirod s Rafa pakeis Klementinos gyvenim O svarbiausia ar atskleis dar vienos ilgai saugotos paslapties yd p p Romane Namas prie j ros yra visko paslap i detektyvo aistringos meil s kuri kursto dramati ki vykiai puiki pasak motyv apie pikt pamot bjauri kaprizing podukr ir apie i gelb toj dailinink Raf Santor Santa Montefiore suk r tikr stebukl nuo io romano negal site atsipl ti Jis nepamir tamas p p em Ra ytoja Adriana Trigiani em p p strong Santa Montefiore strong Santa Montefjor gim metais Hamp yre Anglijoje I tek jo u istoriko Simono Sebago Montefiore s Jie gyvena Londone augina dvi dukteris Lili ir Sa Ra ytoja ilg laik gyveno Argentinoje kur u augo jos motina p

City of Endless Night, Dark in Death